Velkommen til Association Day

4. oktober på Tivoli Congress Center, København 

 

Videnskabelige Foreninger & Selskaber

– Velkommen til Association Day 


Som bestyrelsesmedlem i en forening eller et videnskabeligt selskab er udfordringerne og opgaverne af både forskellig karaktér og størrelse.

MCI har igennem en årrække på vores Association Days sat fokus på forskellige områder af bestyrelsesarbejdet, lige fra det at lave en forretningsplan til moms og skat, kommunikation via sociale medier og sidst men ikke mindst bestyrelses ansvaret. Det sidste har vist sig at give anledning til både eftertanke og overraskelser og derfor har vi valgt at sætte det på programmet igen til dette års Association Day.

Hovedprogrampunktet dette år, skal imidlertid handle om at opbygge virtuelle netværk, ”building community”, som jo i bund og grund er det foreninger ofte handler om. At mennesker kan mødes professionelt eller i deres fritid om fælles interesser, fag og interesser og knytte relationer og udveksle viden. Alt sammen noget vi er enige om sker på vores møder og kongresser. Vi er vant til at det understøttes af hjemmesider, magasiner og nyhedsbreve, og nu vil vi så sætte fokus på, hvordan man yderligere kan engagere medlemmerne og skabe et aktivt netværk der inviteres med i programplanlægningen, hjælpes til at skabe mindre specialiserede netværk og ikke mindst holder foreningen levende.

Building Communities har igennem flere år været et mantra i MCI’s association management virksomhed, og det er derfor MCI’s Helena van Oers, Association Consultant, som holder oplægget at bygge netværk.

Du får rig lejlighed til at høre om andre foreninger som har haft succes med en målrettet strategi for at opbygge netværker online. Du bliver introduceret til værktøjer og platforme som tilsammen skaber de virtuelle netværk.

 

Dernæst og som sagt på opfordring vil Adam Ringsby-Brandt, advokat hos Bertel Rasmussen Advokater, opdaterer dig ift. den gældende lovgivning om bestyrelsesansvar. Den der gælder for alle bestyrelsesmedlemmer af selv små og mellemstore foreninger. Du får et overblik over de forpligtelser, der følger med hvervet og bliver gjort opmærksom på faldbruberne; alt sammen krydret med historier fra det virkelige liv.


Du og dine bestyrelseskollegaer inviteres til at diskutere med ligesindede fra andre videnskabelige selskaber og foreninger, og blive opdateret på ny viden fra eksperter, alt sammen med særligt fokus på de videnskabelige selskaber.

Velkommen.

 

Organisationskomiteen

Trine Steffensen & Per Ankær

     

 

Association Day er arrangeret af  MCI Copenhagen A/S og Arp-Hansen Hotel Group og stilet til bestyrelsesmedlemmer i videnskabelige selskaber.